Kirjailijaksi

Aiotko kirjailijaksi?

Kirjailija työskentelee intohimonsa ja kutsumuksensa ohjaamana. Työ on luovaa, omaehtoista ja vapaata. Ammattiin ei ole varsinaista koulutusta, mutta monet yliopistot ja muut oppilaitokset järjestävät luovan kirjoittamisen kursseja. Laajinta korkeakoulutasoista luovan kirjoittamisen opetusta tarjoaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kirjoittajakoulutusohjelma.

Kokonaisen kirjan kirjoittaminen on varsinkin aloittelijalle iso urakka. Aluksi kannattaa harjoitella kirjoittamalla yksittäisiä tekstejä, kuten novelleja, esseitä tai runoja.

Tärkeintä on kirjoittaa yksilöllisellä otteella aiheesta, jonka tuntee omakseen. Kaikki lähtee omasta innostuksesta ja sanomisen halusta. Kirjoittamista on kuitenkin harjoiteltava niin kuin mitä tahansa muutakin taitoa.

Kun kerrottava tarina on löytänyt muotonsa, on aika lähestyä kustantajaa. Kannattaa tutustua kustantamojen aiempiin julkaisuihin ja harkita sitten, mikä kustantamo olisi käsikirjoitukselle sopivin. Tekstiä voi tarjota myös moneen eri kustantamoon yhtä aikaa.

Käsikirjoituksen mukana lähetetään saatekirje, jossa kerrotaan tiiviisti kirjoittajasta ja lähetetystä käsikirjoituksesta. Kustannustoimittajat arvioivat uusia käsikirjoituksia jatkuvasti, ja heidän työtään helpottaa, jos saatekirjeestä käy selvästi ilmi, millaisesta käsikirjoituksesta on kysymys. Miksi se on kirjoitettu, mitä se käsittelee, kenelle se on suunnattu?

Suuret kustantamot vastaanottavat vuodessa jopa tuhansia käsikirjoituksia, joista arvioinnin perusteella kustannettavaksi päätyy pieni osa. Käsikirjoitus saattaa joutua odottamaan käsittelyvuoroaan useita kuukausia.

Tietokirjojen kirjoittaminen poikkeaa jonkin verran kaunokirjallisuudesta. Tietokirjoja voi kirjoittaa yhden tekijän lisäksi myös työryhmä. Kustantamo voi myös tilata kirjoittajalta tietokirjan haluamastaan aiheesta. Jos kaunokirjallisuudessa tärkeintä on toteutus, tietokirjoissa keskeisintä on aihe. Sama pätee oppikirjoihin.

Lisätietoja:
Kuuntele, kuinka kustannustoimittaja Jussi Tiihonen ja kirjailija Miina Supinen keskustelevat aiheesta:
Kirjailijaksi pääsy vaatii sitkeyttä ja rohkeutta – tässä ammattilaisten vinkit

”Kustantaja vie oppimateriaalit kouluihin, opettajille, verkkoon ja kirjakauppoihin: ilman kustantajaa hyvätkin käsikirjoitukset jäisivät oppimateriaalintekijöiden tiedostoihin.”

- Hannele Cantell

”Kaikkein eniten kirjailija varmaan odottaa sitä, että kustantaja seisoo kirjailijan takana.”

- Antti Tuomainen