Kustannusalan lukuja ja muuta tietoa

Kirja-alan faktaa

Suomessa on yhteensä noin 5000 kustantamoa, joista noin 2500 toimii aktiivisesti. Ammattimaisen kustantamon tunnistaa muun muassa siitä, että sillä on säännöllistä ja pitkäkestoista julkaisutoimintaa, koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä toimiva logistiikka ja myyntijärjestelmä.

Suomen Kustannusyhdistyksellä on 105 jäsentä ja niiden osuus Suomen kaupallisista kirjamarkkinoista on vajaat 90 %.

Suomen kirjailijaliitossa on 670 jäsentä, Suomen tietokirjailijoissa 2700.

Kustantajille lähetetyistä käsikirjoituksista noin yksi prosentti päätyy julkaistavaksi.

Suomessa myydään noin 20 miljoonaa kirjaa vuodessa. Luvussa ei ole mukana oppimateriaaleja.

Vuonna 2011 Suomessa julkaistiin yhteensä 11 404 nimikettä, joista uutta kotimaista suomenkielistä kaunokirjallisuutta oli 1693 teosta. Tietokirjallisuuden osuus oli suurin, 4959 nimikettä.

Ruotsinkielisiä Suomessa julkaistuja kirjauutuuksia oli 460 vuonna 2011. Yhteensä niitä myytiin 350 000 kappaletta.

Käännöskirjallisuutta julkaistiin 2470 nimikettä, joista alun perin englanninkielisiä oli 1593 ja skandinaavisista kielistä käännettyjä 350. Muista kielistä käännettyjä teoksia julkaistiin 527 kappaletta.

Suomalaisten kirjailijoiden tuotannosta eniten on käännetty Mauri Kunnaksen kirjoja.

Kirjastoista lainataan vuosittain noin 70 miljoonaa teosta, joista 2,8 miljoonaa on ruotsinkielisiä.

Tilastokeskuksen tekemän jakelutietutkimuksen mukaan kirjojen myynti arvonlisäveroineen ja kuluttajahinnoin oli 565 miljoonaa euroa.

Suurin kirjamyynnin sesonki on isänpäivän ja joulun välissä, jolloin myydään 40 prosenttia koko vuoden kirjoista.

”Kustannustoimittaja ymmärtää ideani jo ennen kuin itse ymmärrän sen.”

- Tuomas Kyrö

”Kustantajalla on taju siitä, mihin teksti on menossa ja miten siitä saisi paremman.”

- Kari Hotakainen