Kustantajan rooli

Tässä kappaleessa käsitellään yleistä kirjallisuutta. Oppimateriaaleista voit lukea lisää tästä.

Kustantaja yhdistää lukijan ja kirjan

Kirja on kirjailijan ja kustantajan yhteistyön hedelmä. Kirjailija tekee luovaa työtä ja kustantaja tukee hänen työtään prosessin kaikissa vaiheissa.

Kustantajan tehtävänä on saattaa yhteen kirjat ja lukijat. Kirjan menestys on tekijän ja kustantajan yhteinen tavoite.

Kirjan syntyvaiheessa kustantaja vastaa käytännön töistä, joita teoksen valmistuminen edellyttää. Niihin kuuluvat esimerkiksi aikataulujen hallinta, tekstin toimitustyö eli editointi, graafinen suunnittelu sekä kirjan painatus ja/tai sähkökirjaksi valmistaminen.

Kustantaja huolehtii myös kirjaan liittyvästä viestinnästä ja markkinoinnista sekä yhteydenpidosta jälleenmyyntiin. Kustantaja kantaa taloudellisen vastuun kirjasta ja hoitaa hinnoittelun, myynnin sekä jakelun.

Kustantaja osallistuu myös koko alan kehittämiseen seuraamalla ja luomalla kirjallisia trendejä sekä tukemalla kirjailijoita heidän urallaan. Kirjallisuus saa paljon huomiota mediassa, ja sillä on kulttuurihistoriallisesti suuri merkitys maallemme.

Kirja-ala elää pitkälti myymällä tuottamiaan teoksia, eikä sen liiketaloudellinen perusta rakennu esimerkiksi mainos- tai apurahoille.

Vaikka sähköiset kirjat eivät ole Suomessa vielä tehneet läpimurtoa, niiltä odotetaan tulevaisuudessa paljon. Myös digitaalinen painaminen ja sen kehitys tuovat mahdollisuuksia tehdä aiempaa helpommin pienempiä ja riskittömämpiä painoksia. Käynnissä on median muutos, mutta usko kirjaan ja hyvään sisältöön on vahva. Suomalaiset ovat lukijakansaa.

”Kustannustoimittajaan on ennen kaikkea taiteellinen luottamus.”

- Riikka Ala-Harja

”Kustantaja vie oppimateriaalit kouluihin, opettajille, verkkoon ja kirjakauppoihin: ilman kustantajaa hyvätkin käsikirjoitukset jäisivät oppimateriaalintekijöiden tiedostoihin.”

- Hannele Cantell