Mistä elementeistä oppimateriaali koostuu

Oppimateriaalisarjat ja tuoteperheet

Nykyaikainen oppimateriaali on opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta luotu kokonaisuus, jossa osat saumattomasti tukevat toisiaan. Oppimateriaalisarjat ovat moniformaattisia, ne koostuvat sekä painetuista että sähköisistä materiaaleista ja erilaisista työkaluista. Materiaalien käyttäjien on mahdollista koota niistä itselleen, omalle opetustyylilleen ja käytettävissä oleviin laitteisiin sopiva kokonaisuus. Esimerkiksi pelit ovat yhteydessä sähköisiin tehtäviin, joita on taustoitettu opittavan asian selostuksella.

Oppilaan materiaali voi olla painettu tai digitaalinen. Oppikirjan rinnalla voi olla tehtäväkirja sekä erilaisia eriyttäviä materiaaleja. Oppilaille on myös tarjolla verkkotehtäviä, joista osa sopii luokkatilanteen lisäksi myös itseopiskeluun.

Opettajan materiaalit ovat kehittyneet laajoiksi kokonaisuuksiksi, jotka sisältävät ääntä, videoita ja animaatioita, sekä usein myös pelillisiä elementtejä. Erityisesti digitaalisuus on mahdollistanut entistä monipuolisemman aineiston uuden oppimisen aloittamiseen. Opettajan materiaalikokonaisuus tarjoaa myös työkaluja opetuksen suunnitteluun, kokeiden tekemiseen ja arviointiin. Aineistoon on usein integroitu arvioinnin ja seurannan työvälineitä, joilla opettaja voi seurata oppilaiden edistymistä. Kertyvä tieto mahdollistaa eriytettyjen sisältöjen tarjoamisen sekä heikommin edistyneille että lisähaastetta kaipaaville — ja antaa opettajille aikaa oppijoiden kohtaamiseen. Syrjäytymisvaaraan päästään puuttumaan aivan sen alkuvaiheessa.

Uusien oppimisympäristöjen myötä oppimisprosessia voidaan seurata vuosien ajan, kun oppilaan oppimishistoria seuraa oppilasta hänen opiskelujensa edetessä.

Oppimateriaalisarjan toimivuutta tarkkaillaan systemaattisten prosessien mukaisesti, ja materiaaleja uudistetaan käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Digitaaliset materiaalit mahdollistavat päivitysten tekemisen tarvittaessa nopeastikin. Viimeistään opetussuunnitelman vaihtuminen johtaa oppimateriaalisarjan perusteelliseen uudistamiseen tai kokonaan uuden oppimateriaalikokonaisuuden luomiseen.

”Oppikirjailijana kirjoitan ja suunnittelen kokonaisuuksia, jotka toimivat luokassa oppilaiden kanssa. Kustantaja auttaa tekstin muotoilussa ja aikatauluttaa tekemistäni, jotta kirja ilmestyy ajallaan.”

- Sini Lairio

”Kustantaja vie oppimateriaalit kouluihin, opettajille, verkkoon ja kirjakauppoihin: ilman kustantajaa hyvätkin käsikirjoitukset jäisivät oppimateriaalintekijöiden tiedostoihin.”

- Hannele Cantell