Oppimateriaalit oppimisen ja opettajan työn tukena

Oppimateriaalit opettajan työn tukijalkoina

Erinomaiset opettajat ovat suomalaisen — maailman parhaan — koulun tärkein ja arvokkain investointi.  Opettajan tehtävä on olla oppilaan tukena oppimisessa. Ajantasaiset ja luotettavat oppimateriaalit ovat yksi onnistuneen opetuksen lähtökohdista.

Oppimateriaalikustantajien tavoitteena on tuottaa kattavia ja helppokäyttöisiä sisältöjä ja työvälineitä, jotka sopivat koulun ja opettajan arkeen. Materiaalit nopeuttavat opetuksen suunnittelua ja siten tuovat lisää aikaa varsinaiseen opetustyöhön ja oppilaiden kohtaamiseen. Ne myös mahdollistavat opetuksen eriyttämistä erilaisille oppijoille. Kun opettajat itse voivat valita opetuksessa käyttämänsä aineiston, he pystyvät kohdistamaan sen parhaiten oppilasryhmiinsä ja omiin opetusmetodeihinsa. Oppimateriaalin tavoitteena on mahdollistaa hyvät oppimistulokset.

”Oppikirjailijana kirjoitan ja suunnittelen kokonaisuuksia, jotka toimivat luokassa oppilaiden kanssa. Kustantaja auttaa tekstin muotoilussa ja aikatauluttaa tekemistäni, jotta kirja ilmestyy ajallaan.”

- Sini Lairio

”Kustantaja vie oppimateriaalit kouluihin, opettajille, verkkoon ja kirjakauppoihin: ilman kustantajaa hyvätkin käsikirjoitukset jäisivät oppimateriaalintekijöiden tiedostoihin.”

- Hannele Cantell